Paketi
EcoMobile Fleet paketi prilagođeni su svim potrebama nadzora vozila i pokretnina

Paket BASIC

* Standardni paket za upravljanje flotom vozila, osnovne funkcionalnosti uključene su u svaki ADVANCE paket

Vozači
 • Osnovni podaci, administracija osnovnih podataka vozača, ime, prezime, zvanje…
 • Radno vrijeme, administracija radnog vremena, početak i kraj rada kroz cijeli tjedan, definiranje pauza…
 • PIN kodovi, administracija PIN kodova i dodjeljivanje vrijednosti koda za svaki tip kartice…
 • Dokumenti, administracija dokumenata sa rokom važenja, vozačka dozvola, osobna iskaznica, kartica tahografa…
 • Grupe vozača, administracija grupa vozača
 • ID kartice, administracija ID kartica, prema vrsti ID kartice RFID, iButton, NFC…
Flota
 • Pregled svih vozila sa glavnim obilježjima (status kretanja, jačina signal, posljednje javljanje…
 • Osnovni podaci vozila, administracija osnovnih podataka o vozilu, marka, model, godina…
 • Detalji vozila, administracija detaljnih podataka vozila (broj šasije, dimenzije tovarnog prostora, garažni broj, slike vozila I komentari…)
 • Gorivo, administracija podataka o gorivu, vrsta goriva, kapacitet spremnika, potrošnja goriva…
 • Servisni intervali, administracija servisnih intervala (po prijeđenim km, po radnim satima, prema zadanom datumu…
 • Fleet management (Osiguranja, leasing, ograničenja kilometara…)
 • Očitanja, administracija i unos očitanja stanja vozila, kilometri, radni sati…
 • Tovarni prostor, administracija podataka o tovarnom prostoru, kapacitet, dimenzije…
 • Grupe vozila, administracija grupa vozila
 • Komentari i slike vozila
 • Dodatne oznake (labele) vozila
 • Daljinska blokada paljenja motora
Satelitsko praćenje
 • Satelitsko praćenje uživo (pregled vozila na karti, izbor karata, prikaz nezavršenih ruta…)
 • Povijest praćenja u tabličnom prilazu i u grafičkom prikazu (izbor vozila, izbor datuma i vremena povijesti kretanja vozila, odabir rute ili svih ruta, prikaz rute ili svih ruta na karti, prikaz detalja svih točaka javljanja vozila….)
 • Grafički prikaz rada senzora (Ralica, čistilica, posipač, temperatura tovarnog prostora…)
 • Grafički prikaz vremena zaustavljanja vozila
 • Grafički prikaz lokacija partnera i korisničkih lokacija na karti
 • Grafički prikaz svih alarma na ruti vozila
 • Grafički prikaz podataka sa temperaturnih senzora
 • Kartografija (mogućnost izbora nekoliko template-a karata: EcoMobile karta, OSM karta, Google karta, Google satelitska karta, karta sa prikazom kućnih brojeva
Administracija
 • Administracija partnera (prikaz pregleda svih partnera, mogućnost filtriranja partnera prema zadanim parametrima, kreiranje novog partnera – ručno, uvez kroz excel tablicu…)
 • Administracija lokacije partnera – npr. INA benzinske stanice – (pregled prikaza svih lokacija partnera, kreiranje novih lokacija partnera, filtriranje partnera prema zadanim parametrima…)
 • Administracija grupa partnera (prikaz popisa grupa partnera, kreiranje grupa partnera, filtriranje grupa partnera prema zadanim parametrima…)
 • Administracija troškova (tablični pregled troškova, uvoz – izvoz troškova, filtriranje troškova prema zadanim parametrima
Lokacija partnera
 • Administracija lokacija gradova, županija i država
 • Administracija korisničkih lokacija (dodavanje novih lokacija partnera na karti, popis lokacija, filtriranje lokacija prema zadanim parametrima…)
Alarmi
 • Administracija alarma osoba (istek vozačke dozvole, istek osobne iskaznice, istek putovnice…)
 • Administracija alarma vozila (istek registracije vozila, istek vatrogasnog aparata, istek kasko osiguranja, alarm nadolazećeg redovnog servisa…)
 • Alarm kretanja vozila (istakanje goriva, Ulaz/izlaz iz geozone, pad napona, prekoračenje brzine…)
 • Pregled događaja (pregled aktiviranih alarma – vrsta alarma, datum alarma, kome je poslan alarm…)
Izvještaji
 • Vozači (Dnevni i statistički)
 • Vozila (izvještaj za: ukupno kretanje, ukupno kretanje po danima, povijest praćenja, duljina stajanja, Prekoračenje brzine, prekoračenje brzine po prometnici, izvještaj za geolokacije, izvještaj niskog napona……)
 • Senzori (izvještaj za aktivnost rada ralice, hidraulične pumpe, senzor otvaranja čepa rezervoara goriva, senzor vrata, vozilo natovareno, rad motora….)
Korisnici
 • Tablični prikaz svih korisnika sustava sa prikazom njihovih korisničkih uloga (odobrenja koja imaju u sustavu)
 • Dodavanje novih korisnika i dodjeljivanje korisničkih uloga
Tvrtke
 • Tablični prikaz dodanih tvrtki sa osnovnim podacima
 • Dodavanje novih tvrtki

Paket ADVANCE - CAN

* dodatno na paket BASIC, zahtijeva ugradnju uređaja za praćenje iz kategorije Advance – CAN

Flota
 • Grafički prikaz u živo podataka sa putnog računala u vozilu putem CAN bus sabirnice, brzina vozila, pozicija papučice gasa, potrošeno goriva
 • Grafički prikaz detekcije sudara
 • Grafički prikaz grube vožnje, nagla kočenja, nagla ubrzanja, nagla skretanja
 • Daljinsko otključavanje – zaključavanje vozila
Satelitsko praćenje
 • Prikaz podataka sa putnog računala u vozilu putem CAN bus sabirnice (brzina vozila, pozicija papučice gasa, potrošenog goriva)
Alarmi
 • Alarm sa kartografskim prikazom mjesta događaja o prekoračenju broja okretaja na vozilu
 • Alarm sa kartografskim prikazom mjesta događaja o dugotrajnom prekoračenju pritiska papučice gasa
 • Alarm sa kartografskim prikazom mjesta događaja detekcije sudara
 • Alarm sa kartografskim prikazom mjesta događaja grube vožnje, nagla kočenja, nagla ubrzanja, nagla skretanja
 • Alarm sa kartografskim prikazom prekoračenja broja okretaja motora
Izvještaji
 • Izvještaj o prekoračenju broja okretaja na vozilu, po vozilu, danima
 • Izvještaj o dugotrajnom prekoračenju pritiska papučice gasa, po vozilu, danima
 • Izvještaj detekcije sudara, po vozilu, danima
 • Izvještaj događaja grube vožnje, nagla kočenja, nagla ubrzanja, nagla skretanja, po vozilu, danima

Paket ADVANCE - Gorivo

* dodatno na paket BASIC, zahtijeva ugradnju sonde za gorivo

Satelitsko praćenje
 • Grafički prikaz stanja rezervoara putem sonde za gorivo
 • Grafički prikaz mjesta događaja utakanja / istakanja goriva
Alarmi
 • Alarm sa kartografskim prikazom mjesta događaja o utakanju i / ili istakanju goriva na vozilu putem sonde za gorivo

Paket ADVANCE - Brzina

* dodatno na paket BASIC, zahtijeva ugradnju

Flota
 • Grafički prikaz u živo podataka o prekoračenju brzine prema dionici puta
Alarmi
 • Alarm sa kartografskim prikazom prekoračenja brzine po dionici puta
 • Alarm vozaču na mobilni uređaj putem SMS-a ili e-mail-a
 • Alarm fleet manageru putem SMS-a i / ili e-mail-a
Izvještaji
 • Izvještaj detekcije prekoračenja brzine po dionici puta
 • Izvještaj događaja o prekoračenju brzine po dionici puta
 • Izvještaj o poslanim alarmima na vozača i fleet managera